اعضا - جعفر برهانیان


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر جعفر برهانیان | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌های تدریس شده
فیزیک پایه 1-2-3 برای دانشجویان علوم و مهندسی مکانیک کلاسیک الکترومغناطیس ترمودینامیک مکانیک آماری مکانیک آماری پیشرفته آزمایشگاه فیزیک فیزیک پلاسما فیزیک پلاسمای پیشرفته
:: ::