اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک hghaebi@uma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=en&sid=1&mod=scv&cv=1105
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Hadi_Ghaebi?ev=hdr_xprf&_sg=qApRuUMrVZDkaObw1j0Hu7bNH5ZfXR_U1DLOW-GhzNfkgUoq_CeQrQY
نشانی گوگل اسکالر https://scholar.google.com/citations?user=o54N19oAAAAJ&hl=en
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر هادی غائبی
آخرین رشته تحصیلى مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه صنعتی شریف
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی مکانیک
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98 45 3150 5739
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر Ardabil
کشور Iran
:: ::