اعضا - هادی غائبی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر هادی غائبی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصیلی
دکتری
دانشگاه صنعتی شريف - تهران
 مهندسی مکانيک- تبديل انرژی                                                                            
اساتید راهنما: پروفسور مهدی بهادری­ نژاد- پروفسور محمد حسن سعیدی
عنوان رساله دکتری: کاهش مصرف انرژي گرمایشی و سرمایشی در ساختمان­هاي بزرگ با تلفيق ذخيره­ سازي فصلي در اكيفرها و استفاده از پمپ حرارتي و انرژی خورشیدی
 
فرصت مطالعاتی
دانشگاه آدلاید - استرالیا
استاد راهنما: دکتر مازیار ارجمندی
عنوان پروژه تحقیقاتی: طراحی یک سیستم ذخیره ­سازی انرژی در اکیفر برای دپارتمان آب استرالیای جنوبی(SA Water)
 
کارشناسی ارشد
دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی - تهران
مهندسی مکانيک سيستم­هاي انرژي
استاد راهنما: پروفسور مجید عمیدپور
عنوان پايان‌نامه: تحليل و بهينه­ سازي ترموديناميكي، اگزرژتيكي و ترمواكونوميكي يك سيستم توليد همزمان برق، حرارت و سرما (CCHP) با محرک اولیه توربین گاز
 
کارشناسی
دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران
مهندسی مکانيک - حرارت و سيالات
استاد راهنما: پروفسور سپهر صنايع           
پروژه تخصصی: طراحي، ساخت و تست دستگاه ريژنراتور دوار آزمايشگاهي برای بازیافت انرژی

:: ::