اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجویان تحت راهنمایی

- منوچهر پوریامنش- کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " ارزیابی عملکرد هیدرولیکی و بهره­برداری کانال اصلی توزیع آب در شبکه آبیاری سد اردبیل"
شهرام جعفرپور-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " بررسي اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی و عملكرد محصولات عمده دشت اردبیل"
- علی صفی لو-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " عنوان ارزيابي کيفيت آب زيرزميني جهت مصارف کشاورزي با استفاده از سیستم استنتاج فازي (مطالعه موردی: دشت آذرشهر"
- مهدیه ارسی-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " ارزیابی اثرات تغییر اقلیم روی خصوصیات هیدرولوژیکی حوزه آبخیز یامچی"
- سهیلا اورجی قره آغاج-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " پیش­بینی جریان ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سری­های زمانی و روشهای هوشمند (مطالعه موردی: سد مخزنی یامچی)"
- فرشته آرامی شام اسبی-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " برنامه­ریزی تخصیص آب حوضه آبریز بالخلی­چای در شرایط کم آبی با استفاده از مدل MODSIM "
- شیما آقازاده-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " تخصیص بهینه آب و سطح زیر کشت محصولات در شرایط محدودیت منابع آب (مطالعه موردی:  شبکه آبیاری یامچی، اردبیل)"
-بتول پورسیف اللهی-کارشناسی ارشد- موضوع پایان نامه " برآورد رواناب در حوضه­های آبریز فاقد آمار با استفاده از عوامل هواشناسی و فیزیوگرافی حوضه­ها (مطالعه موردی: استان اردبیل) "

:: ::