اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌های تحقیقاتی
تخصیص بهینه آب از سد مخزنی یامچی و آب زیرزمینی محدوده شبکه بر اساس نیازهای جدید و بازنگری در جداول فرمان- شرکت آب منطقه­ای اردبیل- اتمام طرح 1397
مطالعه، بررسی و ارایه راه ­حل­های پیاده­ سازی بازار محلی آب در دشت مشگین شهر- شرکت آب منطقه ­ای اردبیل- اتمام طرح 1398

- ارزیابی عملکرد زمانی و مکانی بهره­ برداری شبکه آبیاری یامچی با استفاده از فناوری سنجش از دور - دانشگاه محقق اردبیلی- اتمام طرح 1396
بررسی میزان بهبود مطلوبیت بهره ­برداری كانالهاي اصلی آبیاری از نقطه نظر توزیع عادلانه آب در شرایط كم آبی در سامانه­ هاي كنترل بالادست و كنترل پایین­ دست، مورد مطالعاتی: كانال اصلی شاخه شمالی شبکه آبیاری رودشت- شرکت آب منطقه ­ای اصفهان - اتمام طرح  1395
- امکان­سنجی مقایسه اقتصادی و فنی استفاده از انرژی خورشیدی در ایستگاه­های پمپاژ خط انتقال آب شهرهای گرمی و هشتجین- شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل- اتمام طرح  1397
بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به منظور بکارگیری آن در بخش کشاورزی- دانشگاه محقق اردبیلی- در حال اجرا
:: ::