EN | AR | AZ | | ورود

اعضا - امین کانونی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر امین کانونی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارایه شده
  • , Kanooni, A. 2017. Optimization of Water Allocation and Evaluation of Water Use Efficiency in Moghan Irrigation Network. 1st International and 5th National Conference on Organic vs. Conventional Agriculture. 16-17 Augest, Ardabil, Iran.
  • Rasoulzadeh, A., S. Asghari, A. Yaghoubi and A. Kanooni. 2009. Effect of cow manure on infiltration and some soil physical properties on a sandy clay loam soil of Ardabil, Iran. International Agricultural Engineering Conference, Bangkok, Thailand.
  • Hoseinzadeh, A.A., A. Kanooni and K. Zafarmand. 2006. Study of water stress effects on the quantitative and qualitative characters of new stable potato CVs in Ardabil: I. Effect of water stress on the agricultural characters. The first International Conference on the Theory and Practices in Biological Water Saving (ICTPB) Beijing, Chaina 21-25 May.
  • < >, Kanooni, A. and A.A. Hoseinzade. 2006. Study of water stress effects on the quantitative and qualitative characters of new stable potato CVs in Ardabil: II. Water use efficiency of potato crop under water stressed conditions. The first International Conference on the Theory and Practices in Biological Water Saving (ICTPB) Beijing, Chaina 21-25 May
آرامی، ف. و ا. کانونی. 1396. بررسی توزیع و تخصیص آب شرب شهری با استفاده از مذل برنامه­ریزی منابع آب  MODSIM   (مطالعه موردی: شهر اردبیل(. شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
اورجی، س.، ا. کانونی، م.ر. نیک­پور و ج. عزیزی­مبصر. 1396. پیش­بینی جریان ماهانه ورودی به مخزن سد با استفاده از تحلیل سریهای زمانی)مطالعه موردی: سد مخزنی سبلان و یامچی در استان اردبیل(. شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
کانونی، ا. 1396. ارزیابی تغییرات کارآیی مصرف آب محصولات عمده زراعی در شبکه آبیاری یامچی در دوره بهره­برداری 91-90 الی 94-93 . اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. ایران. 16 الی 17 آگوست 2017.
اقبالی لر، ز. ع. رسولزاده، ا. کانونی، آ. عابدی و ج. عزیزی مبصر. 1396. شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فازی AHP. اولین کنفرانس بین­المللی و پنجمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. اردبیل. ایران. 16 الی 17 آگوست 2017.
اقبالی لر، ز. ع. رسولزاده، ا. کانونی، آ. عابدی. 1396. شناسایی مناطق مناسب برای تغذیهی مصنوعی آبهای زیرزمینی دشت اردبیل با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP). شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل. 15 الی 16 شهریور.
ارسی، م.، ا. کانونی و ا. اسمعلی عوری. 1395. بررسی و مقایسه روند تغییرات فصلی بارش و دما تحت شرایط تغییر اقلیم مطالعه موردی: ) دشت اردبیل( . اولین کنفرانس بین­المللی تغییر اقلیم. تهران. ایران.
کانونی، ا.، ی. حسنی و ا. دیندار. 1395. امکان­سنجی و زمینه­های تشکیل بازار آب. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2 الی 4 شهریور. اصفهان. ایران.
پوریامنش، م. و ا. کانونی. 1395. ارزیابی عملکرد بهره­برداری از شبکه آبیاری یامچی در تحویل آب بین مصرف­کنندگان توسط شرکتهای بهره­برداری. دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران. 2 الی 4 شهریور. اصفهان. ایران.
جعفرپور، ش.، ا. کانونی و ا. مکلف­سربند. 1395.بررسی روند تغییرات بارش و دما در ایستگاه سینوپتیک اردبیل با استفاده از آزمون من کندال و تخمینگر شیب سن. ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران.1 الی 3 اردیبهشت. سنندج. ایران.
صفی­لو، ع.، غ.ر. احمدزاده، ا. کانونی و ع. رسولزاده. 1394. بررسی کیفیت آب زیرزمینی بااستفاده از دیاگرام ویلکوکس برای مصارف کشاورزی)مطالعه موردی: دشت آذرشهر).چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم. 28 و 29 مردادماه. اردبیل. ایران.
جعفرپور، ش.، ا. کانونی. 1394. سناریوهای تغییراقلیم در گزارش پنجم هیات بین­الدول تغییر اقلیم و مقایسه آن با گزارش قبلی. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 13 و 14 اسفند. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.
پوریامنش، م. و ا. کانونی. 1395. ارزیابی عملکرد بهره­برداری از شبکه آبیاری یامچی در تحویل آب به مصرف­کنندگان توسط تعاونی­های تولید. دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست. 13 و 14 اسفند. دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.
پهلوانی، م.، ع. رسولزاده، ا. کانونی و غ.ر. احمدزاده. 1394. برآورد مقدار تغذیه طبیعی آب زیرزمینی با استفاده از مدل RIB (مطالعه موردی، دشت شیرآمین، آذربایجان شرقی). کنفرانس بین­المللی پژوهش­های نوین در عمران، معماری و شهرسازی. 5 آذر. تهران. ایران.
طالبی، ح. و ا. کانونی. 1393. بررسی مسائل ژئوتکنیک کانال اصلی خداآفرین و راهکارهای علاج­بخشی. اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی. دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.
کانونی، ا. 1393. تخصیص بهینه آب و سطح زیر کشت محصولات در شرایط محدودیت آب. دومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه. کرج، ایران.
کانونی، ا. و م.ج. منعم. 1392. بهینه­سازی تخصیص و ارزیابی کارآیی مصرف آب در شبکه آبیاری و زهکشی مغان. اولین همایش ملی سازه­های آبی و آبیاری. گرگان. ایران.
 کانونی
ا. و م. هادیزاده. 1386. بررسی اثرات باد بر یکنواختی الگوی پاشش آبپاش  VYR-155 در آبیاری بارانی. سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج
کانونی، ا. و ب. دهدار. 1386. بررسی اثرات روش آبیاری قطره ای  و آرایش کاشت بر کارآیی مصرف آب و عملکرد سیب زمینی در اردبیل.  سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج .
اخوان، ک. و ا. کانونی. 1386. ارزیابی بهره برداری سیستمهای آبیاری تحت فشار در اراضی خصوصی و دولتی استان اردبیل سمینار علمی طرح ملی آبیاری تحت فشار و توسعه پایدار. کرج
حیدری،ن.، ا. اسلامی، ع. قدمی فیروزآبادی، ا. کانونی، م. ا. اسدی، وم.ح. خواجه عبداللهی.1385. كارآيي مصرف آب محصولات زراعي مناطق مختلف كشور( مناطق كرمان، همدان، مغان، گلستان و خوزستان). همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی. دانشگاه شهید چمران اهواز. دانشکده مهندسی علوم آب
کانونی، ا.1384. ارزیابی راندمان آبیاری جویچه ای تحت مدیریتهای مختلف در منطقه مغان. اولین كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه. کرج. ایران.
کانونی، ا.، د. خلیلی، و ش. زندپارسا. 1378. ارائه معادلات پيش بيني رواناب سالانه در حوضه‌هاي فاقد آمار استانهاي فارس و كهكيلويه و بويراحمد.  اولين همايش منطقه‌اي بيلان آب. اهواز- ايران.
:: ::