دانشگاه محقق اردبیلی
دکتر رضا پیل افکن - کارنامه علمی کامل
اطلاعات فردی
پست الکترونیک rezapilafkanuma.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل دکتر رضا پیل افکن
آخرین رشته تحصیلى
محل اخذ آخرین مدرک
اطلاعات شغلی
محل خدمت گروه آموزشی مهندسی مکانیک
درجه علمی دکترا
دانشیار
اطلاعات تماس
تلفن محل کار
دورنگار
نشانی
کدپستی
صندوق پستی
شهر
کشور
سوابق تحصیلی
مقطع گرایش دانشگاه محل تحصیل سال فارغ التحصیلی
کارشناسی مهندسی مکانیک-طراحی جامدات دانشگاه تبریز 1384
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه گیلان 1386
دکتری مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه گیلان 1392
فرصت مطالعاتی مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی دانشگاه چالمرز-گوتنبرگ- سوئد 1389-1390

 
آشنایی با زبان
•  آذری
• فارسی
• انگلیسی
سوابق شغلی
• رییس مرکز آموزش علمی کاربردی ذوب آهن اردبیل 1389-1392
علایق تحقیقاتی
• تحلیل دینامیکی سازه های هوشمند
تحلیل کمانش سازه های هوشمند
بررسی رفتار مکانیکی نانو سازه ها
دوره‌های تدریس شده
مقطع کارشناسی ارشد
مقطع کارشناسی
ارتعاشات سیستمهای ممتد
دینامیک
مکانیک محیط پیوستهمقاومت مصالح 1و2
محاسبات عددی پیشرفته ارتعاشات

استاتیک

طراحی اجزاء 2

نقشه کشی صنعتی 2

دانشجویان تحت راهنمایی

نام دانشجو
مقطع تحصیلی
عنوان پایان نامهتاریخ دفاع
1
سوده بخشیکارشناسی ارشد
تحلیل دینامیکی صفحات مستطیلی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته تحت شرایط مرزی مختلف 93/6
2
محسن خلفیکارشناسی ارشدتحلیل سه بعدی ارتعاش آزاد و اجباری پوسته های استوانه ای جدار ضخیم هدفمند تحت شرایط مختلف مرزی به روش میانیابی نقطه ای شعاعی93/6
3
علی محمدی انورکارشناسی ارشد

تحلیل کمانش مکانیکی و حرارتی صفحات مستطیلی هدفمندپیزوالکتریک با استفاده از روش المان محدود 

93/10
4
مجید پورمحسنی کلورکارشناسی ارشدکنترل رفتار دینامیکی نانوورقها با استفاده از لایه های پیزوالکتریک به روش بدون المان
94/11/7
5
سینا خواجه زاده
کارشناسی ارشد
بررسی استاتیکی و ارتعاش آزاد نانو تیرهای تیموشنکو با استفاده از روش پترو-گالرکین محلی

6
سید فیصل اسبقیان نمین
کارشناسی ارشد
بررسی ارتعاشات آزاد نانو ورقها با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی و شبیه سازی دینامیک مولکولی

7
محمود کفاش میرزا رحیمی
کارشناسی ارشد
تحلیل کمانشی نانو ورقها با استفاده از تئوری الاستیسیته غیر محلی و شبیه سازی دینامیک مولکولی

8
خدیجه هادیپور بهمبری
کارشناسی ارشد
بررسی اثرات محیط حرارتی روی ارتعاش آزاد صفحات اریب هدفمند با محرک پیزوالکتریک به روش بدون المان

9
فرشته اشرفی حبیب آبادی
کارشناسی ارشد
کنترل رفتار دینامیکی تیرهای هدفمند با استفاده از لایه های پیزو الکتریک


دانشجویان تحت مشاوره

نام دانشجو
عنوان پایان نامه
مقطع تحصیلی
تاریخ دفاع
1
سیامک منصوری
کمانش غیر خطی پوسته های استوانه ای جدار نازک معیوب از نظر هندسی با ضخامت دیواره متغیر، تحت بارهای مکانیکی و حرارتیکارشناسی ارشد
93/10
2
سهراب ولیزاده
حل عددی معادلات دیفرانسیل با استفاده از تقریب پد تعریف شده بوسیله تابع میتاگ-لفلر
دکتریکتاب‌های منتشر شده
1- روشهای تولید،انتشاراتی یاوریان-1393
2- اصول و مبانی جوشکاری،انتشاراتی یاوریان-1394
مقالات چاپ شده
Journal Papers
1- Reza Pilafkan, Peter D Folkow, Mansour Darvizeh, Abolfazl Darvizeh, "Three dimensional frequency analysis of bidirectional functionally graded thick cylindrical shells using a radial point interpolation methods(RPIM)",Europian Journal of Mechanics A/Solids,39(2013)26-34
2- R. Pilafkan, S. J. Zakavi, S. Bakhshi, Frequency analysis of rectangular holed FG plates using three dimensional elasticity theory and meshless method, Modares Mechanical
Engineering, Vol. 14, No. 16, pp. 134-142, 2015 (In Persian)
3- R. Pilafkan, S. Bakhshi, static analysis of rectangular plates with variable thickness using radial point interpolation method, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, No. 4, pp. 230-238, 2016(in persian)
4- R. Pilafkan, M. Darvizeh, A. Darvizeh, R.Ansari, three dimensional mechanical and thermal buckling analysis of bidirectional functionally graded cylindrical shells using a radial point interpolation method, Vol. 45, No. 2, pp.1-12, 2015(in persian) 
5- 
S.F. Asbaghian Namin, R. Pilafkan, Vibration analysis of defective graphene sheets using nonlocal elasticity theory, J. Physica E, vol 93 (2017) 257–264
6Asbaghian Namin, S.F. and Pilafkan, R. Influences of small-scale effect and boundary conditions on the free vibration of nano-plates: A molecular dynamics simulation. Journal of Solid Mechanics,  In Press (2017).


Conference Papers
1- درويزه/منصور.پىل افکن/رضا.دروىزه/ابوالفضل.انصارى/رضا."تحلیل فرکانس هاى طبیعى پوسته هاى کروى هوشمند"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران
2- درويزه/منصور.زاجكاني/اصغر.سفيدي شيركوهي/حميدرضا.درويزه/ابوالفضل.پيل افكن/رضا."مدلسازي رياضي فرايند تغيير شكل صفحات دايره اي گيردار تحت بار گذاري انفجاري"مجموعه مقالات شانزدهمين كنفرانس مهندسي مكانيك، ارديبهشت 86، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران
3- رضا پیل افکن؛ سید جاوید زکوی و سوده بخشی، 1393، تحلیل دینامیکی صفحه مستطیلی سوراخ دار همگن، با به کارگیری تئوری سه بعدی الاستیسیته و روش میانیابی شعاعی نقطه ای RPIM، کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (8)، تنکابن، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن، http://www.civilica.com/Paper-AIHE08-AIHE08_584.html
4- رضا پیل افکن؛ سید جاوید زکوی و محسن خلفی، 1393، بررسی الکتریکی ارتعاشی یک پوسته استوانه ای جدار نازک پیزوالکتریک تحت شرط مرزی دوسرگیردار با روش بدون المان، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران، مرکز پژوهشهای زمین کاو، http://www.civilica.com/Paper-AEBSCONF01-AEBSCONF01_148.html
5- رضا پیل افکن؛ سید جاوید زکوی و محسن خلفی، 1393، تحلیل سه بعدی فرکانسی پوسته های استوانه ای جدار ضخیم با تابع هدفمند پیزوالکتریک دو بعدی با استفاده از روش بدون المان، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران، مرکز پژوهشهای زمین کاو، http://www.civilica.com/Paper-AEBSCONF01-AEBSCONF01_147.html
6- رضا پیل افکن؛ سیدجاوید زکوی و سوده بخشی، 1393، تحلیل فرکانسی سه بعدی صفحه مستطیلی با تابع هدفمند با استفاده از روش بدون المان، همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه، تهران، مرکز پژوهشهای زمین کاو، http://www.civilica.com/Paper-AEBSCONF01-AEBSCONF01_314.html
7- R. Pilafkan, S. Bakhshi, three dimensional analysis of thick functionally graded plates using a meshless method, International Conference on Advances in Applied Computational Mechanics, Aug 5-7, 2015, Izmir, Turkey
8- R. Pilafkan, S. Bakhshi, static analysis of thick square FG plate under different boundary conditions using a radial point interpolation method, International Conference on Advances in Applied Computational Mechanics, Aug 5-7, 2015, Izmir, Turkey
9- R. Pilafkan, S. Bakhshi, on functionally graded rectangular plates with linear variable thickness under different BCs using a meshless method, The International Conference on Experimental Solid Mechanics, Feb 16-17, 2016,Tehran, Iran
10- سید فیصل اسبقیان نمین، رضا پیل افکن، محمود کفاش میرزا رحیمی ،شبیه سازی دینامیک مولکولی ارتعاشات آزاد ورق های گرافن تک لایه ، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، 6 خرداد 1395
11- محمود کفاش میرزا رحیمی،رضا پیل افکن، سید فیصل اسبقیان نمین، شبیه سازی دینامیک مولکولی کمانش گرافن تک لایه، اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک، 6 خرداد 1395
12Pilafkan, R., Mirzarahimi, M.K. and Namin, S.F.A., 2017. Biaxial Buckling of Single Layer Graphene Sheet Based on Nonlocal Plate Model and Molecular Dynamics Simulation. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Molecular, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering11(4), pp.301-306.
13Pilafkan, R., Namin, S.F.A. and Mirzarahimi, M.K. Molecular Dynamics Simulation of Free Vibration of Graphene Sheets.  ICTCM 2017: 19th International Conference on Theoretical and Computational Mechanics. Zurich, Switzerland.
14- Haddad Zamani, Reza Pilafkan, Ali Nemat Alah Zade, Fazel Nezafat Anzabi, Experimental Making and Finite Element of Brake Squeal, 2nd International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, may 11 , 2017, Tehran,Iran.
عضویت‌های حرفه‌ای
• انجمن مهندسین مکانیک ایران
• سازمان نظام مهندسی استان اردبیل
داوری مقالات در مجلات علمی
1- مجله علمی-پژوهشی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس
2- مجله علمی-پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها-دانشگاه صنعتی شاهرود
3-Mechanics of Advanced Composite Structures
4-Journal of Computational & Applied Research in Mechanical Engineering (JCARME)
برگشت به صفحه کارنامه علمی