دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه- فعالیتهای انجام شده
شرکت در دومین جلسه حقوقی استانداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۸ - 12:27 | 
شرکت در دومین جلسه حقوقی استانداری
دومین جلسه اطلاعات حقوقی در استانداری با عنوان اسناد تجاری چک، سفته و.. در تاریخ 96/5/25 برگزار گردید. این جلسه در ادامه جلسه قبل و تکمیل اطلاعات داده شده در رابطه با اسناد تجاری، ضمانت ها، انواع چک، ظهر نویسی و... تشکیل شد. مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان نیز به نمایندگی در این جلسه شرکت کردند.
نشانی مطلب در وبگاه دفتر رسیدگی به امور زنان دانشگاه:
http://uma.ac.ir/find.php?item=94.2843.11103.fa
برگشت به اصل مطلب