اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- همایش های برگزار شده و در حال برگزاری دانشگاه
نشست تخصصی موزه ها و مراکز علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ - 14:03 | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.2663.11540.fa
برگشت به اصل مطلب