اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- اطلاعیه همایش های مرکز
نشست تخصصی موزه ها و مراکز علم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۶ | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.2663.11540.fa
برگشت به اصل مطلب