اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- همایش های برگزار شده و در حال برگزاری دانشگاه
سومین جشنواره علم برای همه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۵ - 09:01 | 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.2663.10649.fa
برگشت به اصل مطلب