اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- همایش های برگزار شده و در حال برگزاری دانشگاه
اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ - 15:27 | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.2663.10272.fa
برگشت به اصل مطلب