اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی- اطلاعیه همایش های مرکز
جشنواره ایده های برتر در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه اداره ی پشتیبانی امور پژوهشی و همایش های علمی و کارگاه های تخصصی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=90.2663.10177.fa
برگشت به اصل مطلب