معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
کارگاه آشنایی با آموزش مجازی در دانشکده فنی برگزار شد.

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه آموزش مجازی در دانشکده فنی و مهندسی ویژه اساتید در محل سالن آمفی تئاتردانشکده اجرا گردید در این کارگاه آقایان دکتر علی خالق خواه رئیس مرکز آموزش مجازی و مهندس علی مختاری مسئول فنی و کاربر ارشد مرکز مطالبی را در خصوص اهمیت آموزش مجازی و شیوه کاربرد نرم افزار توسط اساتید شرکت کننده ارائه گردید. لازم به ذکر است در این کارگاه رئیس و معاونین دانشکده شرکت نموده و مقرر گردید به هریک از اساتید دسترسی های لازم به منظور بهره برداری از امکانات آموزش مجازی ارائه گردد.


نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.9192.fa
برگشت به اصل مطلب