معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
انتصاب مدیر مرکز آموزش های مجازی و برنامه ریزی درسی و گروه استعداد درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ - 08:51 | 

انتصاب جناب آقای دکتر محمد ضارب نیا هیئت علمی دانشکده علوم به عنوان مدیر گروه برنامه ریزی درسی و استعداد درخشان و همچنین مدیر مرکز آموزش های مجازی دانشگاه ،قبلا جناب آقای دکتر علی خالق خواه هیئت علمی گروه علوم تربیتی مسئولیت این مراکز را عهده دار بودند.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.12268.fa
برگشت به اصل مطلب