معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
اطلاعیه کارگاه آموزشی ارزیابی کیفی گروههای آموزشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۴ - 16:09 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.11663.fa
برگشت به اصل مطلب