معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- اخبار و اطلاعیه‌ها
شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مقطع کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر در دانشگاه محقق اردبیلی موافقت قطعی نمود

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۳ - 11:45 | 
«شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد مقطع کارشناسی رشته مهندسی اپتیک و لیزر در  دانشگاه محقق اردبیلی موافقت قطعی به عمل آورد.
دکتر ترحم مصری گندشمین، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اعلام مطلب فوق و با اشاره به اهمیت این رشته در فناوری‌های پیشرفته به ویژه صنایع دفاعی، تأسیس و راه اندازی رشته فوق‌الذکر را به منظور تربیت افراد متخصص در طراحی و محاسبات، ساخت و نگهداری تجهیزات اپتیکی، اپتوالکترونیکی و لیزری و کاربرد آن در تجهیزات مذکور امری مهم دانست. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آمادگی دانشکده فناوری‌های نوین دانشگاه جهت پذیرش دانشجو برای رشته فوق‌الذکر از ابتدای سال تحصیلی سال   98-1397، اضافه نمودند که توسعه رشته‌های جدید، کاربردی و بین‌رشته‌ای در جهت پاسخ‌گویی به مطالبات و درخواست‌ها از اولویت‌ها و  سیاست‌های دانشگاه می‌باشد و در این زمینه دانشگاه در جهت جذب عضو هیأت علمی و ارتقاء سطح آموزشی تلاش خواهد نمود». 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.453.11591.fa
برگشت به اصل مطلب