معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- کارکنان معاونت
معرفی کارکنان معاونت

حذف تصاویر و رنگ‌ها
جهت تماس با هر یک از شماره ها از بیرون دانشگاه شماره 3150 را هنگام شماره گیری در ابتدای شماره داخلی  مورد نظر شماره گیری نمایید

ردیف نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
1 دکتر ترحم مصری گندشمین معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 5318 33512205
2 منصور فلاحتی مسئول دفتر معاونت 5318 33512205
3 دکتر امید سفالیان مدیر امور آموزشی دانشگاه 5301 33512902
4 دکتر فرهاد ذوالفقارپور مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه 5315 33510801
5 دکترعلی خالق خواه  گروه استعدادهای درخشان، برنامه ریزی آموزشی و آموزشهای مجازی 5302 33523217
6 ناصر فرشی مسئول دفتر مدیر آموزش 5301 33512902
7 سالار خیرجو دبیرخانه آموزش کل دانشگاه 5314 -
8 اسداله نظرزاده رییس اداره پذیرش و ثبت نام 5305 33510167
9 رسول علیزاده رییس اداره فارغ التحصیلان 5307 33512908
10 بخشعلی نوراللهی کارشناس اداره فارغ التحصیلان (علوم پایه و ریاضی) 5309 -
11 منیژه فیضی کارشناس اداره فارغ التحصیلان
(دانشکده کشاورزی اردبیل، پردیس مغان و پردیس مشگین شهر)
5310 -
12 شمسی حسنی شوقی کارشناس اداره فارغ التحصیلان
(دانشکده علوم انسانی و پردیس فناوری های نوین نمین)
5311 -
13 فاطمه قشلاقی کارشناس اداره فارغ التحصیلان (فنی) 5312 -
14 علی مختاری مدیر سیستم آموزشی گلستان 5303
15 فیروز پیرنیا رئیس اداره امتحانات و آزمون ها و مسئول امور مالی شبانه 5304
16 عامر قدیمی کارشناس تحصیلات تکمیلی 5316
17 بهروز نادری کارشناس دفتر استعدادهای درخشان 5302
18 عزیز نخستین فعال کارشناس صدور دانش نامه 5308 -
19 علی نیک نژاد کارشناس امور مشمولین 5306
20 فیروز نوروزی نیا کارشناس آمار و اطلاعات
21 دلاور ندرتی- فیروز ابراهیمی امور مالی و کارپردازی
 
5329
 

نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=9.111.8822.fa
برگشت به اصل مطلب