مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی- متفرقه
خراخوان های پژوهشی سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱/۲۷ | 

اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع برق  آذربایجان شرقی 1396
عناوین اولویت های پژوهشی  اداره کل امور اقتصاد و دارایی 1396 (حمایت از پایان نامه های دانشجویی)
عناوین اولویت های شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی 1396
حمایت از پایان نامه‌ها اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 1396  
اولویت تحقیقاتی شرکت توزیع برق استان اردبیل 1396
اولویت های تحقیقاتی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اردبیل 1396
اولویت های تحقیقاتی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل 1396 (حمایت از پایا نامه  ارشد و رساله دکتری)
اولویت های پژوهشی دبیر خانه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک
اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران 1396
اولویت های تحقیقاتی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی1396
فراخوان فوری اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل دامپزشکی استان اردبیل 

فراخوان فوری اداره‌کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل

فراخوان اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اردبیل (لیست اولویت‌ها) 

فراخوان اولویت‌های پژوهشی اداره‌کل استاندارد استان اردبیل

نشانی مطلب در وبگاه مدیریت ارتباط علمی با جامعه و کارآفرینی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=32.1139.10447.fa
برگشت به اصل مطلب