مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها و اخبار
قابل توجه معرفی شدگان مرحله‌ تکمیل ظرفیت آزمون دوره‌ دکتری (نیمه متمرکز) سال 1394 دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=21.1670.5976.fa
برگشت به اصل مطلب