مدیریت تحصیلات تکمیلی- اطلاعیه‌ها و اخبار
زمان و مدارک لازم برای مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۰ - 10:29 | 
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان جهت مصاحبه تکمیل ظرفیت دکتری سال 1396 دانشگاه محقق اردبیلی ، به اطلاع می رساند ، کلیه پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن مدارک خود اعم از :
  1. مدارک تحصیلی
  2.  مدارک شناسایی 
  3. عکس 4*3 شش قطعه
  4. داوطلبان می بایست مبلغ 550000 ( پانصد و پنجاه هزار ریال ) برای هر کد رشته محل به صورت جداگانه بابت هزینه آزمون تخصصی ( مصاحبه ) به شماره حساب  2177230826004 نزد بانک ملی به نام درآمد‌های اختصاصی دانشگاه محقق اردبیلی واریز و فیش مذکور را در روز مصاحبه به همراه سایر موارد به مسئول مربوطه جهت تکمیل هر پرونده مصاحبه ارائه فرمایند.
  5. داوطلبانی که مایل به استفاده از سهمیه رزمندگان، ایثارگران، به شرط کسب حدنصاب علمی در سهمیه رزمندگان حداقل 80%درصد و در سهمیه ایثارگران حداقل 70% نمره برای آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد باشند می بایست مدارک مستند به همراه داشته باشند که در غیر اینصورت سهمیه آزاد محسوب خواهند شد. « لازم به ذکر است چنانچه داوطلب برای دوره های روزانه و نوبت دوم یک گرایش در مصاحبه شرکت نماید  نیازی به واریز دو فیش توسط داوطلب نمی باشد»
  6. داوطلبانی که مایل به استفاده از سهمیه مربیان (رسمی یا رسمی آزمایشی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شرط کسب حداقل 80% نمره آخرین فرد پذیرفته شده در گزینش آزاد هستند ، مدارک مستند به همراه داشته باشند و فرم مربوطه را تکمیل و ارایه نمایند.
  7.  پذیرش داوطلبان دوره‌های نوبت دوم مشروط به پرداخت شهریه طبق مقررات دانشگاه می باشند، لذا مقتضی است داوطلبانی که توانایی پرداخت شهریه را ندارند از شرکت در مصاحبه کد رشته نوبت دوم خودداری نمایند.
 

براساس تاریخ جدول و فرم های ذیل و  برنامه ریزی مصوب به دانشکده های مربوطه مراجعه و نسبت به انجام فرایند مصاحبه اقدام فرمایند . لازم بذکر است عدم مراجعه در تاریخ های مشخص شده به منزله انصراف داوطلب تلقی می گردد. 

 
نشانی مطلب در وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=21.1670.11564.fa
برگشت به اصل مطلب