پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- اطلاعیه ها
دعوتنامه مراسم روز جهانی قدس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۸ - 13:10 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.5243.17634.fa
برگشت به اصل مطلب