پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- پیام های تسلیت همکاران
پیام تسلیت به خانواده محترم همکار گرامی ابراهیم آرامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ - 13:57 | 
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.492.12186.fa
برگشت به اصل مطلب