پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی- در محضر علما و اساتید اخلاق
حجه الاسلام و المسلمین فروغی ( بخش 9)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم

  در محضر استاد (9)

  زیاده طلبی انسان را از اوج به حضیض [1] می آورد.

  خداوند در حدیثی قدسی چنین فرموده است :

  " یا بنی آدم! من به تو به اندازه ای می بخشم که برایت کفایت کند و تو به اندازه ای می خواهی که در روی زمین طغیان کنی ".

                                                                                                                                ( ادامه مطلب)

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه مقاومت دانشگاه محقق اردبیلی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=20.436.278.fa
برگشت به اصل مطلب