دانشکده فنی و مهندسی- مهندسی شیمی
جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای سعید طاهری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جلسه دفاع از پایان نامه تحصیلی آقای  سعید طاهری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی پیشرفته تحت عنوان " رفتار مخازن گاز مایع احاطه شده در آتش " در ساعت 14:00  روز یکشنبه مورخ 1394/09/29 در محل سمعی و بصری دانشکده فنی برگزار می شود.

ترکیب داوران به شرح ذیل می باشد:

1- دکتر آرش نجفی - استاد راهنمای اول

2- دکتر علیرضا میراولیایی  - استاد مشاور اول

3 - دکتر بهروز میرزایی - داور داخلی

4 - دکتر کیوان شایسته - نماینده تحصیلات تکمیلی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فنی و مهندسی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=2.1496.5796.fa
برگشت به اصل مطلب