روابط عمومی- تلویزیون اینترنتی
بازدید مدیرکل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۳/۱۹ - 09:39 | 


دانلود فایل
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.6742.17728.fa
برگشت به اصل مطلب