روابط عمومی- نشست ها و کنفرانس ها
سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | 
همایش
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.4901.12405.fa
برگشت به اصل مطلب