روابط عمومی- اطلاعیه ها
اطلاعیه استعلام برای اجرای پروژه فیبر نوری دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۰ | 
دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه فیبر نوری را از طریق پیمانکاری واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند قیمت های پیشنهادی خود را بر اساس جداول ذیل در دو پاکت مجزا به آدرس دانشگاه محقق اردبیلی - معاونت پژوهشی و فناوری - واحد کارپردازی ارسال  یا حضورا تحویل نمایند.
 
پاکت اول : مشخصات شرکت و اعضاء، سوابق و قراردادی های مرتبط با فیبر نوری
پاکت دوم: قیمت پیشنهادی
تلفن تماس و هماهنگی: 04531505325 - 09144553184 آقای پیری
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.4711.11935.fa
برگشت به اصل مطلب