روابط عمومی- اخبار
بازدید رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ساختمان های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ - 16:54 | 
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی از ساختمان های شماره دو و سه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر عزیز حبیبی رئیس دانشگاه محقق اردبیلی به همراه معاون اداری و مالی، مدیر امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی، رئیس گروه همکاری های علمی و بین المللی، مدیر امور اداری و رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه از ساختمان های شماره دو و سه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه بازدید کرد.
گفتنی است رئیس دانشگاه محقق اردبیلی ضمن بازدید از تعمیرات انجام شده و همچنین پنجره های جدید نصب شده دانشکده، بر تسریع در سایر امورات مربوط به تعمیرات این ساختمان ها و موارد مرتبط با آزمایشگاه های دانشکده تاکید کرد.
 
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.183.15986.fa
برگشت به اصل مطلب