روابط عمومی- اخبار
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی مطرح کرد: مشارکت بخش خصوصی در توسعه و گسترش سراهای دانشجویی مهم است

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ - 16:45 | 
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی مشارکت بخش خصوصی در توسعه و گسترش سراهای دانشجویی را مهم دانست.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر معرفت سیاه کوهیان در پنجمین جلسه شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیرانتفاعی استان اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی، مشارکت بخش خصوصی را در بحث توسعه و گسترش سراهای دانشجویی مهم دانست و افزود: دولت و نهادهای قانونی باید از بخش خصوص حمایت کنند تا زمینه توسعه و شکوفایی آنها به وجود آید.
رئیس شورای نظارت و ارزیابی سراهای غیرانتفاعی استان اردبیل تصریح کرد: در کنار این حمایت ها ، هدایت و نظارت نیز باید به صورت دقیق رعایت گردد.
گفتنی است در ادامه اعضای حاضر در شورا به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین صدور مجوز سرای غیرانتفاعی شهید باکری(پسران) مورد موافقت اعضا قرار گرفت.
شایان ذکر است در ادامه اعضای شورا از سراهای غیرانتفاعی نور(دختران) و شهید باکری(پسران)بازدید نموده و ضمن دیدار با دانشجویان در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفتند.
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.183.15981.fa
برگشت به اصل مطلب