روابط عمومی- اخبار
تجدید میثاق کارکنان دانشگاه با شهدای گمنام در اولین روز کاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱/۱۴ - 11:04 | 
کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی اولین روز کاری را با تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه شروع کردند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، 
کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی اولین روز کاری را با تجدید میثاق با شهدای گمنام دانشگاه شروع کردند.

*****************************
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.183.13149.fa
برگشت به اصل مطلب