روابط عمومی- اخبار
دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد: ارتقای مرتبه علمی 7 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | 
دبیر هیات ممیزه دانشگاه محقق اردبیلی از موافقت با ارتقای مرتبه علمی 7 عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر محمد نریمانی با اعلام این خبر، گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه دانشگاه، با ارتقای مرتبه 7 عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی موافقت شد.
وی با اشاره به جزئیات این ارتقای مرتبه علمی، تصریح کرد: یک نفر از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری، چهار نفر از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری و  دو نفر از مرتبه دانشیاری به استادی به شرح زیر ارتقا پیدا کردند.
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته مرتبه
1 دکتر برومند صلاحی اقلیم شناسی استادی
2 دکتر مسعود گنجی آمار استادی
3 دکتر جعفر آقازاده تاریخ دانشیاری
4 دکتر علی خالق خواه فلسفه تعلیم و تربیت دانشیاری
5 دکتر رضا سید شریفی علوم دامی دانشیاری
6 دکتر ابوالفضل بایرامی زیست شناسی دانشیاری
7 مهندس محمود باقری خیرآبادی گیاه پزشکی- بیماری شناسی گیاهی استادیاری
نشانی مطلب در وبگاه روابط عمومی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=15.183.12312.fa
برگشت به اصل مطلب