معاونت فرهنگی و دانشجویی- اخبار و رویدادها
جمع آوری کمک های نقدی به مناسبت روز احسان و نیکوکاری توسط انجمن علمی علوم تربیتی و روانشناسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ - 15:32 | 

به همت انجمن علمی علوم تربیتی و رواشناسی کمک های نقدی دانشجویان، اساتید و همکاران دانشگاه به مناسبت روز احسان و نیکوکاری جمع آوری گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.4018.16758.fa
برگشت به اصل مطلب