معاونت فرهنگی و دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
واگذاری خوابگاه خودگردان در نیمسال دوم ۹۶-۹۷

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۲ - 10:59 | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.3915.11965.fa
برگشت به اصل مطلب