معاونت فرهنگی و دانشجویی- اطلاعیه ها
اطلاعیه رزرو خوابگاه دولتی برای نیمسال دوم ۹۷-۹۶ (بهمن ماه ۱۳۹۶)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۲۲ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.3915.11961.fa
برگشت به اصل مطلب