معاونت فرهنگی و دانشجویی- اطلاعیه ها
اطلاعیه تسویه حساب بدهکاران هزینه خوابگاههای دولتی و خودگردان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۴ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.3915.11851.fa
برگشت به اصل مطلب