معاونت فرهنگی و دانشجویی- اطلاعیه های خوابگاه و اداره رفاه
اطلاعیه تئاتر کبوتر خیال گروه تئاتر دانشگاه اطلاعیه تئاتر کبوتر خیال گروه تئاتر دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۲۷ - 14:56 | 
اطلاعیه تئاتر کبوتر خیال کانون تئاتر دانشگاه محقق اردبیلی -  منتخب اجرا در پنجمین جشنواره معلولین (طلوع) 
زمان اجرا: روز چهارشنبه ۱ آذر ماه ۱۳۹۶  ساعت ۱۹:۳۰          مکان:  مجنمع فرهنگی فدک
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و دانشجویی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=111.3915.11620.fa
برگشت به اصل مطلب