معاونت فرهنگی و اجتماعی- جنگلداری
اعضای انجمن علمی جنگلداری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ - 11:31 | 

اعضای انجمن علمی جنگلداری

-

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع عضویت

1

مرتضی

صادقی

دبیر

2

زهرا

علیزاده

عضو اصلی

3

محدثه

جعفری

عضو اصلی

4

نسترن

دادخواه

عضو اصلی

5

سحر

عباسی

عضو اصلی

6

زهرا

روحنواز

عضو علی البدل

7

محمد

عطایی

عضو علی البدل

-

- استاد مشاور: جناب آقای دکتر کیومرث سفیدی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت فرهنگی و اجتماعی:
http://uma.ac.ir/find.php?item=11.3495.5899.fa
برگشت به اصل مطلب