بایگانی بخش اطلاعیه جلسات دفاع

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 7 | تعداد کل بازدید های مطالب: 13,221 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۷ -

دفاع از رساله در رشته مکانیک ماشین های کشاورزی توسط آقای پیام فرهادی

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای حسین ثابت زنگنه

img_yw_news
یکشنبه ۵ آذر ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی توسط خانم نسرین رزمی

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته زراعت - اکو لوژی گیاهان زراعی توسط آقای سید علی رزاقی فرد

img_yw_news
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۶ -

دفاع از رساله در رشته زراعت - فیزیو لوژی گیاهان زراعی توسط خانم راضیه خلیل زاده

img_yw_news
یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ -

دفاع از رساله در رشته علوم علف های هرز توسط آقای محمد مهدیزاده

img_yw_news
چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ -

مکان دفاع از پایان نامه ها و رساله ها