بایگانی بخش اطلاعیه ها

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 48 | تعداد کل بازدید های مطالب: 200,719 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ -

اطلاعیه تمدید کلاس های ترمیک زمستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ -

اطلاعیه شروع کلاس های ترمیک زمستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ -

اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک پاییز 97 آکادمی زبان دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ -

اطلاعیه

img_yw_news
شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶ -

اطلاعیۀ شروع کلاس‌های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

اطلاعیۀ شروع کلاس­های ترمیک تابستان 97 آکادمی زبان دانشگاه

img_yw_news
سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ -

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای تابستان 96

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای تابستان 96

img_yw_news
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ -

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال 952

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال 952

img_yw_news
دوشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شروع کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی 1-952 (جدید)

اطلاعیه شروع کلاسهای آکادمی زبان دانشگاه محقق اردبیلی 1-952

img_yw_news
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه اول نیمسال 952

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه اول نیمسال 952

img_yw_news
دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شروع کلاسهای نیمه دوم نیمسال پاییز 95

اطلاعیه شروع کلاسهای نیمه دوم نیمسال پاییز 95

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال پاییز 95

اطلاعیه شروع ثبت نام کلاسهای نیمه دوم نیمسال پاییز 95

img_yw_news
شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ -

اطلاعیه شروع کلاسهای آکادمی زبان در نیمه دوم نیمسال پاییز 95

اطلاعیه شروع کلاسهای آکادمی زبان در نیمه دوم نیمسال پاییز 95

img_yw_news
سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ -

اطلاعیه ثبت نام پاییز 95

اطلاعیه ثبت نام پاییز 95