بایگانی بخش نقد علمی مصرف مشروبات الکلی

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ -

مضرات مصرف مشروبات الکلی

 در دنیای مدرن امروزی که بسیاری از ناملایمات و تلخی‌ها در زندگی انسان‌ها رخ می‌دهد و انسان خاکی را اسیر حوادث دهشتناکی می‌کند انسان‌هایی وجود دارند که برای خلاصی از این گرفتاری به ابزار و وسایلی سو می‌آورند تا لحظه‌ای هم که شده این حوادث تلخ را از خاطر خود حذف کنند و لحظه‌ای بسرایند که: * دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد * همه ما شنیده و دیده‌ایم افرادی هستند که برای تحصیل نشاط موقت زهرهای خطرناکی همچون مواد مخدر و قرص‌های روان گردان و مخصوصاً مشروبات الکلی را مصرف می‌کنند به امید آنکه لحظه‌ای خوش باشند و کسالت از جانشان برود، اما غافل از اینکه آنچه از وجود او رخت می‌بندد عقل و احساس اوست نه درد و کسالت.