:: بایگانی بخش شریعتی؛ آری یا نه ؟: ::
:: مصاحبه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با روزنامه کیهان - ۱۳۹۱/۴/۵ -