:: بایگانی بخش  : ::
:: دفتر مشاوره کارآفرینی دانشگاه - ۱۳۹۶/۱/۳۰ -
:: دومین دوره مسابقات قرآن کریم و عترت ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -
:: مراسم معنوی اعتکاف - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ -
:: جشنواره 10×10 به مناسبت گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی ا - ۱۳۹۵/۹/۱۶ -
:: اطلاعیه آغاز بکار سیستم جدید اتوماسیون اداری دانشگاه - ۱۳۹۵/۹/۹ -
:: شماره تماس مدیران - ۱۳۹۳/۶/۹ -
:: کنفرانس - ۱۳۹۱/۹/۲۱ -
:: آگهی دعوت به همکاری - ۱۳۹۱/۷/۲۴ -
:: ثبت نام - ۱۳۹۱/۶/۲۷ -
:: آگهی مناقصه - ۱۳۹۱/۵/۱۶ -
:: نتایج نهایی آزمون استخدامی دانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۱/۴/۲۸ -
:: شماره تلفن - ۱۳۹۱/۴/۱۳ -
:: آکهی مزایده فروش اتومبیلهای مازاد بر نیازدانشگاه محقق اردبیلی - ۱۳۹۱/۳/۲۵ -
:: اجرای عملیات تکمیلی ساختمان دانشکده­ی کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی واقع در مشگین شهر - ۱۳۹۱/۳/۲۵ -