:: بایگانی بخش نشست صمیمی با نماینده ولی فقیه: ::
:: سومین نشست صمیمی اساتید - ۱۳۹۰/۱۲/۲۸ -