بایگانی بخش آگهی ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۷ -

آگهی مناقصه بیمه درمان تکمیلی 80 نفر از کارکنان ایثارگر دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۷ -

آگهی مناقصه اجرای بخشی از عملیات ابنیه فاز سوم ساختمان دانشکده فنی و مهندسی

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۷ -

آگهی مزایده کتابفروشی و لوازم التحریر جنب تعاونی مصرف دانشگاه

img_yw_news
چهارشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ -

آگهی مناقصه شناسایی پیمانکار واجد شرایط برای واگذاری بخشی از امور خدماتی دانشگاه

 

img_yw_news
دوشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۷ -

آگهی مزایده خوابگاه های دانشجویی

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

آگهی مزایده 19 واحد بوفه دانشجویی

img_yw_news
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ -

آگهی مناقصه عمومی