بایگانی بخش هیات علمی

img_yw_news
شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ -

هیئت علمی فنی

img_yw_news
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۳ -

دانشکده کشاورزی مشگین شهر

http://uma.ac.ir/cv.php?slc_lang=fa&sid=1&mod=scv&cv=1367

img_yw_news
دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۱ -

اساتید گروه معارف اسلامی

img_yw_news
یکشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ -

معرفی اعضای هیات علمی دانشگاه محقق