بایگانی بخش اطلاعیه

img_yw_news
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ -

گزارش عملکرد معاونت اداری و مالی در سال ۹۷

img_yw_news
یکشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ -

مشاهده شرح وظایف کارکنان دانشگاه در سیستم اتوماسیون اداری و مالی

img_yw_news
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ -

اطلاعیه های مدیریت اداری

img_yw_news
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷ -

اطلاع رسانی از محل مصوبات شورای راهبری توسعه مدیریت در وبسایت معاونت اداری و مالی

img_yw_news
سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ -

درخصوص تأیید ترفیع پایه استحقاقی اعضای هیأت علمی دانشگاه

img_yw_news
یکشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۹۷ -

فراخوان نظام پیشنهادات دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
شنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۷ -

درخصوص نظام پیشنهادات

img_yw_news
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶ -

اطلاعیه درخصوص بیمه نوین

img_yw_news
سه شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۶ -

اطلاعیه در خصوص سفرهای مالزی و یونان