بایگانی بخش آموزش کارکنان

img_yw_news
دوشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۶ -

فایل دوره آموزشی ارزشیابی کارکنان

img_yw_news
چهارشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۶ -

نمرات دوره روانشناسی خانواده

img_yw_news
سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶ -

جزوه دوره غیرحضوری روانشناسی خانواده

img_yw_news
چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۶ -

فرم ثبت نام دوره آموزشی کارکنان

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ -

نمرات آزمون تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ -

فایل‌های مربوط به دوره آموزشی تبدیل وضعیت اعضای غیرهیات علمی رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

دوره آموزشی فوریت های پزشکی