:: بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه ها ی  دانشجویی: ::
:: اطلاعیه عدم تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه در ایام انتخابات - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: اطلاعیه ارایه درس مبانی کارآفرینی برای تمامی رشته ­ها در دانشگاه - ۱۳۹۵/۶/۱۵ -
:: برگزاری ترم تابستان 94 - ۱۳۹۴/۲/۲۹ -