بایگانی بخش اخبار و اطلاعیه های مزرعه

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

آخرین وضعیت کرت های مربوط به عملیات کشاورزی

عکس های مربوط به کرت  عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4

img_yw_news
شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶ -

تصاویری از گندم کاشته شده مزرعه