بایگانی بخش اطلاعیه ها

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۶ -

اطلاعیه مناقصه اجرای پروژه فیبر نوری دانشگاه محقق اردبیلی

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ -

در خصوص دریافت و نصب بسته امنییتی مقابله با باج افزار vana-crypt

img_yw_news
سه شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۵ -

هشدار در خصوص استفاده از نرم افزارهای موبایلی گلستان همراه و یا سایر عناوین مشابه!!!