:: بایگانی بخش اطلاعیه ها: ::
:: در خصوص دریافت و نصب بسته امنییتی مقابله با باج افزار vana-crypt - ۱۳۹۶/۳/۱۰ -
:: هشدار در خصوص استفاده از نرم افزارهای موبایلی گلستان همراه و یا سایر عناوین مشابه!!! - ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ -